Tietoa ja kritiikkiä tuulivoimaloiden sijoittamisesta Pohjanmaalla.

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö

Diaarinumero EPOELY/72/07.04/2013
 
Hankkeesta vastaava PROKON Wind Energy Finland Oy, Yrittäjänkatu 13, 65380 Vaasa
 
Yhteyshenkilö Juha Keisala, Puh. 0400 469 059, sähköposti: j.keisala@prokon.net
 
Konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
 
Yhteyshenkilö Mattias Järvinen, puh. 050 312 0295, sähköposti: mattias.jarvinen@fcg.fi
 
Yhteysviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 Kokkola
 
Yhteyshenkilö Päivi Saari, puh. 0295 028 031, sähköposti: paivi.saari@ely-keskus.fi
 
Tila Vireillä
 

Suunnitteilla oleva Kattiharjun tuulivoimapuiston hankealue on noin 70 km2 kokoinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle noin kuuden kilometrin etäisyydellä Laihian kuntakeskuksesta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Isonkyrön kuntakeskuksesta lounaaseen. Alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan 89 tuulivoimalaa.

 

ARVIOINTIOHJELMA

 

Nähtävillä: --

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

http://www.isokyro.fi/files/Tiedostot/106_Kattiharju_OAS_Isokyro_006.pdf

Kirjaudu Kattiharjuun osallistuaksesi keskusteluun