Tietoa ja kritiikkiä tuulivoimaloiden sijoittamisesta Pohjanmaalla.

KATTIHARJUN "TUULIVOIMAPUISTO"

Kattiharju on yksi niistä arvokkaista maaseutualueista, jotka ovat viime vuosina joutuneet yllättäen 
tuulivoimakaavoittajien työpöydille. Valtion tuulivoimalle tarjoama ylenpalttinen syöttötariffi on johtanut 
kiireiseen kilpajuoksuun ja harkitsemattomiin, huonosti perusteltuihin ratkaisuihin. Hätiköinnin hinta saattaa 
olla pahimmillaan todella korkea - elleivät laaja-alaisemmat näkökannat pääse voitolle.
Kattiharjulle häthätää suunnitellun hankkeen mittasuhteet ovat niin valtavat, että niille on vaikea löytää 
vertailukohtaa: Sata tuulimyllyä, jokainen niistä lapakorkeudeltaan 200 metrin luokkaa. Myllyjen alle jäävä 
alue 80 neliökilometriä. Kun mukaan lasketaan lähivaikutusalue, puhutaan jo satojen neliökilometrien 
uhraamisesta bisnekselle, jonka kannattavuus on varmaa vain tuulivoimateollisuuden näkökulmasta - kiitos 
anteliaan tukitariffin. Lopullinen totuus tuulivoimalan koko elinkaaren vaikutuksesta onkin jo aivan toinen 
asia. 

MITÄ TUULIVOIMATEOLLISUUDELTA JÄÄ KERTOMATTA
- "tuulivoimapuisto" ei ole puisto, vaan teollisuusalue, jonka maasto ei ole enää entisellään 
 ja joka on talvella käytännössä liikkumiskiellossa
 
- sata jättimyllyä on eri asia kuin muutama pienikokoinen. Suomessa ei ole vielä 
 kokemuksia Kattiharjulle suunnitellun kokoluokan tuuliteollisuusalueista eikä 
 yhteisvaikutuksista.
 
- tuulivoimabisnes luo epätasa-arvoa. Pääosin muualla kuin hankealueen vaikutuspiirissä 
 asuvat maanomistajat saavat jonkintasoisia korvauksia. Kaikki haitat jäävät paikallisille 
 asukkaille, eikä heille korvata mitään. Esim. asuntojen arvo romahtaa, mutta ongelma ei 
 herätä kiinnostusta edes kuntatasolla.
 
- rakennustyöt tuhoavat kulttuuriperinnön. Kattiharjun alueen muinaismuistot (röykkiöhaudat, 
 asumuspainanteet) tuhoutuvat massiivisissa rakennustöissä. Museovirasto on esittänyt 
 alueen poistamista Pohjanmaan liitolle tuulivoimakaavoituksesta antamassaan 
 lausunnossa.
 
- haittavaikutukset tärvelevät ihmisten perinteisen elinympäristön. Asutukselle tarjotut 
 suojavyöhykkeet ovat vähäisiä eivätkä suojele varsinkaan häiritsevältä matalataajuiselta 
 melulta. Tuulivoimaloitten lukumäärä ja korkeus takaavat lakeusmaiseman "teknistymisen" 
 (kaavoittajien käyttämä termi). 
 
- luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna. Karkoitusuhan alla on erityisesti 
 Euroopankin tasolla pesimis- ja lisääntymispaikoiltaan suojeltu ilves, Kattiharjun 
 herkkävaistoinen nimikkoeläin. Massiivinen, 15 kilometriä leveä turbiinirivistö karsii 
 tehokkaasti myöskin paikallista siivekkäiden lajistoa. 

 

Sivustoa ylläpitää Kattiharjun metsänrannalla asuva perhe.

Yhteydenotto: kattiharju@gmail.com

 

 

Kirjaudu Kattiharjuun osallistuaksesi keskusteluun